Information table
ไฟล์เสียงใหม่ 22/7/16
หะดีษที่ 42 : การอภัยโทษอันไพศาลของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) [EP.1] 
307.ห้ามแขวนกระดิ่งรอบคอสัตว์พาหนะ หรือเอาสุนัขร่วมเดินทาง [1690-1691] 
วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 34 : การศรัทธาต่อ "เกาะฎอ-เกาะดัร" [EP.1.]  
"อัล-อิสติกอมะฮฺ" (การยืนหยัดในอิสลาม) ตอนที่ 2/2  
"อัล-อิสติกอมะฮฺ" (การยืนหยัดในอิสลาม) ตอนที่ 1/2  
 ละหมาดของท่านนบี EP.3 [ดุอาอิฟติตะฮฺ]
 การละหมาดวันศุกร์ [EP.2] (หน้า 36)
 ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 88-89) อายะฮฺ 2:258 / ปะวาวัร (หน้า 54)
 บาปใหญ่ : 36.ไม่ระมัดระวังในการล้างปัสสาวะ
ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 180 / ปะนาวัร บาฆี ฮาตี หน้า 64 
หน้า 023 | ฟิกฮฺ : วิธีการเข้าและออกห้องสุขา 
คุตบะฮฺอีดิ้ลฟิตรฺ ฮ.ศ.1437 : เอกภาพของมุสลิม
สงครามกับสันติภาพ และประวัติศาสตร์ในเดือนเราะมะฎอน

ความสำคัญของการศึกษา


 

 

วีดีโอใหม่


การศรัทธาต่อ "เกาะฎอ-เกาะดัร" [EP.1.]


"อัล-อิสติกอมะฮฺ" (การยืนหยัดในอิสลาม) ตอนที่ 2/2 


"อัล-อิสติกอมะฮฺ" (การยืนหยัดในอิสลาม) ตอนที่ 1/2


สงครามกับสันติภาพ และประวัติศาสตร์ในเดือนเราะมะฎอน


ตัฟซีรซูเราะห์ อัล-ก็อดรฺ (( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ )) 


มุสลิมไทยในพหุวัฒนธรรม-สันติชน


ลืมอะไรไหม ในรอมฎอน


ก่อนท่านนบีจะวะฟาต

 

เราะมะฎอนเดือนแห่งอัล-กุรอาน


ความประเสริฐในเดือนเราะมะฎอน


ทางออกของปัญหาการดูเดือนในประเทศไทย
และหลักปฏิบัติในเดือนเราะมะฎอน


ผู้ที่เป็นชาวนรก และการกระทำที่นำไปสู่การเป็นชาวนรก


จะเกิดอะไรขึ้น...หากมุสลิมรวมเป็นหนึ่งบนหน้าแผ่นดิน


ทับช้าง บ้านม้า ...มาจากไหน


ความประเสริฐของเดือนชะอฺบาน และคืนนิสฟูชะอฺบาน


จะอยู่อย่างไร...หากไม่มีมัซฮับ


รู้ทันชีอะฮ์


จุดยืนอะฮ์ลิซซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ต่อชีอะฮ์

งานเขียนตำราวิชาการ

 ريغكاسن باڬى سمفولن إيمان อะกีดะฮฺ (ภาษามลายู)

 علوم القرآن ความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน 

 نزهة المجلسيات ประวัติซอฮาบียาต (ซอฮาบียะฮฺหญิง) 

 مطالعة المجلس วิชามุฏอละอะฮฺ ภาษาอาหรับ 

 دليل الكشافة للفرقة الكشفية المجلسية วิชาลูกเสือ 

 الدرر المجلسية รวมบทซิลรุ้ลลอฮฺ

تلخيص المجلس آل البيت  ประวัติอะหฺลุ้ลบัยตฺ