Information table
ไฟล์เสียงใหม่ 2/5/16
อายุขัยของมักโลค / เลาฮิลมะห์ฟูซและปากกา (หน้า 18-19)   
บรรดาหลักศรัทธา : คัมภีร์อัล-กุรอาน / การสร้างกับพระประสงค์ของอัลลอฮฺ (หน้า 18)   
บรรดาหลักศรัทธา : บรรดามลาอิกะฮฺ และบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮฺ (หน้า 17-18)   
ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 164-167 / ปะริสัย หน้า 79   
บาปใหญ่ : 35.มุฮัลลิ้ล (จีนอบูตอ)  
บาปใหญ่ : 34.สามีที่ไม่หึงหวงภรรยา...  
อะกีดะฮฺ : เรื่อง "นรก" [EP. 3]   
ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 87) อายะฮฺ 2:255 : ฟะดีละฮฺของอายะฮฺกุรซี  
ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 87) อายะฮฺ 2:255 : อายะฮฺกุรซี  
บทที่ 4 : การละหมาด : การละหมาดย่อ และละหมาดรวม [EP.7] (หน้า 35)  
บทที่ 4 : การละหมาด : การละหมาดย่อ และละหมาดรวม [EP.6] (หน้า 35) 
296-297.ห้ามต่อผม ห้ามสัก ห้ามดัดฟัน / ห้ามถอนผมหงอกขนหงอก และห้ามคนหนุ่มถอนเครา [1644-1647] 
ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 86-87) อายะฮฺ 2:252-254 / ปะวาวัร (หน้า 53) 
ความแตกแยกของมุสลิมในยุคปัจจุบัน 
คุตบะฮฺ : การรำลึกถึงอัลลอฮฺในทุกๆ สภาพ
การศรัทธาต่อวันสิ้นโลก และการฟื้นคืนชีพ [EP.3] 
- ความตายและชีวิตหลังความตาย
- การละหมาดอิสติคอเราะห์
 รู้ทันชีอะฮ์ 
ภาคผลของอุมเราะฮฺ
จุดยืนอะฮ์ลิซซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ต่อชีอะฮ์ 
ชีอะฮ์ซุนนี่ ที่ไม่ลงตัว
การละหมาด [ตอนที่ 3] : เอาเราะฮฺที่ต้องปกปิดในการละหมาด 
หะดีษที่ 40 : การยึดเอาโอกาสในโลกดุนยาเพื่อความสำเร็จในโลกอาคีเราะฮฺ [EP.3]
3- ดุนยานั้นเป็นทางผ่านสำหรับอาคีเราะฮฺ
4- อนุสติ จากท่าน อับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัร (ร.ฎ.)

ความสำคัญของการศึกษา


 

 

งานเขียนตำราวิชาการ

 ريغكاسن باڬى سمفولن إيمان อะกีดะฮฺ (ภาษามลายู)

 علوم القرآن ความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน 

 نزهة المجلسيات ประวัติซอฮาบียาต (ซอฮาบียะฮฺหญิง) 

 مطالعة المجلس วิชามุฏอละอะฮฺ ภาษาอาหรับ 

 دليل الكشافة للفرقة الكشفية المجلسية วิชาลูกเสือ 

 الدرر المجلسية รวมบทซิลรุ้ลลอฮฺ

تلخيص المجلس آل البيت  ประวัติอะหฺลุ้ลบัยตฺ